Kuinka hyötyä sosiaalisesta mediasta?

LinkedIn_Logo.svg

Kuinka hyötyä sosiaalisen median tarjoamasta maailmasta?

Some täytyy integroida jo alkuun yrityksen markkinointistrategiaan. Kyseessä on aina asiakassuhteiden hoitaminen sekä luominen ja sosiaalisessa mediassa tämä korostuu entisestään.

Tuloksia syntyy kunhan oikeat ihmiset saadaan tavoitettua ja heihin pystytään luomaan luottamuksellisen suhteen. Mainostaminen sosiaalisessa mediassa voi tapahtua usealla eri tavalla esimerkiksi ostamalla mainostilaa palvelua tarjoavalta medialta, esimerkiksi Facebookilta. Muita keinoja mainostaa on sisällön julkaiseminen soLinkedIn_Logo.svgsiaalisessa mediassa, keskustelu käyttäjien kanssa ja verkostojen rakentaminen. Yrityksellä tai organisaatiolla on oltava pysyvä läsnäolopaikka niillä sivuilla, joita aiotaan mainostuksessa käyttää, esimerkiksi Facebook-sivu.

Sisällön julkaiseminen

Yleensä sosiaalisessa mediassa mainostaminen alkaa sisällön julkaisemisella. Jos yrityksen sivuilta ei löydy muuta kuin lyhyt kuvaus yrityksestä ja muutama julkaisu mainostettavista tuotteista, ei sivu kerää kävijöitä. Kun tunnetaan haluttu kohderyhmä, voidaan alkaa rakentamaan laadukasta sisältöä julkaistavaksi.

Julkaisut voivat olla monessa muodossa. Esimerkiksi nettikasinon Facebookissa kannattaa julkaista “Bluffaamisen jalo taito” -artikkeli tai samaisen yrityksen Youtubesta voi löytyä opetusvideo pokeritaitojen parantamiseen. Blogit, videot, valokuvat, artikkelit ja erilaiset presentaatiot voivat kaikki tuoda kävijöitä tykkäämään sivuistasi ja parhaimmillaan kerätä uusia asiakkaita sekä luomaan parempaa brändiä tuotteellesi.

Mitä enemmän erilaisia ja erilaisissa muodoissa olevia yrityksen viestejä sosiaalisessa mediassa liikkuu, sitä herkemmin myös hakukoneet löytävät yrityksen kotisivut.

Keskustele ja verkostoidu

Sosiaalinen media antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keskustella asiakkaiden ja mahdollisten kohderyhmien kanssa suoraan. Suhteita voi luoda isoihin tai pieniin ryhmiin ja jopa yksityisiin henkilöihin. Etuna voi yrityksellä olla myös asiakaspalvelumahdollisuus esimerkiksi Facebookissa, joskin tämä tarkoittaa työntekijän palkkaamista sosiaalista mediaa päivystämään.

Maksettu vai luonnollinen media?

Useat sosiaalisen median sivustoista tarjoavat nykyään jonkin keinon mainostaa yrityksien tuotteita tai palveluita. Näissä mainostaja voi myös itse päättää mitä tietoja kertoo ja kenelle mainostus suunnataan. Esimerkiksi Facebookin mainoksilla on käytännössä mahdollisuus saada yritys melkein miljardin ihmisen ulottuville, mutta mainostus on täten myös kalliimpaa. Twitter puolestaan tarjoaa edullisempia mainosratkaisuita ja Linkedin on keskittynyt suurelti B2B-mainontaan.

Vaikka yritys mainostaisi kuinka paljon, ei se yksinään riitä. Sosiaalisen median sivustojen on oltava kunnossa ja julkaisuja on tehtävä säännöllisesti. Tehokkainta mainostus on kun maksettu mainostus yhdistetään käyttäjien vapaaehtoisesti jakamiin julkaisuihin.

Mitä on graafinen suunnittelu?

Pencils_hb

Yleistä graafisesta suunnittelusta

Graafinen suunnittelu, toiselta nimeltään visuaalinen suunnittelu, on ulkoasun suunnittelua. Tämän sovelletun taiteen muodon on tarkoitus auttaa katsojia tulkitsemaan erilaisia viestejä. Sitä tarvitaan esimerkiksi elokuvissa, pakkauksissa, logoissa, opasteissa, mainonnassa, oikeastaan kaikessa kuvallisessa viestinnässä.

Tavoitteita voi graafisella suunnittelijalla useita, informatiivisuuden tukeminen tuotteessa, elementtien järjestäminen hierarkkisesti, lisäarvon luominen tuotteelle tai vaikka kuvakielen käyttö viestin tukemisessa.

Elementteinä graafik
ot käyttävät muotoja ja kuvia, materiaaleja, värejä, symboleita, tekstejä ja typografiaa. Joskus, esimerkiksi elokuvissa käytetään myös liikettä. Ammattilaisilta tarvitaan luovan ongelmanratkaisukyvyn lisäksi visuaalisten suhteiden tajua ja usein myös jonkin visuaalisen työvälPencils_hbineen tuntemusta syvällisesti. Harvemmin, mutta kuitenkin ajoittain graafikolle voi kuulua myös esimerkiksi valokuvaaminen, kuvittaminen tai grafiikoiden teko.

Periaatteellisina sääntöinä graafikoilla, niin kuin kaikilla mainosten tekoon osallistuvilla, on hyvän maun mukainen lopputulos. Syntyperää tai sukupuolta syrjiminen, väkivallan käyttö erityisesti näissä tilanteissa on huonon maun mukaista ja erityisesti lasten etu on kaikessa mainonnassa otettava huomioon.

Hyvän maun vastainen mainos saa usein negatiivista julkisuutta ja pahimmillaan sekä loukkaa kuluttajia että painaa yrityksen imagon hyvin huonoksi pitkäksi aikaa. Kuluttajien luottamuksen saaminen ja imagon nostaminen edes aikaiselle, saati sitten paremmalle tasolle on hyvin vaivalloista, aikaa vievää sekä kallista.

Hyvän maun mukainen mainonta taas kertoo yrityksen kantavan oman osansa yhteiskuntavastuusta.

Mainos täytyy myös olla tunnistettavissa mainokseksi ja siitä on jollain tapaa käytävä ilmi, kuka mainostaja on. Harhaanjohtavien tai totuuden vastaisten tietojen levittäminen ja käyttö ei ole myöskään hyvien tapojen mukaista.

Graafikoiden eri suuntautumiset

Tämän alan ammattilaisia löytää useilta erilaisilta urapaikoilta. Pääsääntöisesti nämä voidaan jakaa neljään ryhmään

 • Yritysgrafiikka

Tässä vaihtoehdossa graafikko vastaa esimerkiksi yhteisöjen tai yrityksen ilmeen suunnittelusta. Myös viestinnän, tiedotusmateriaalin ja verkkosivujen visuaalinen suunnittelu kuuluu yritysgrafiikan piiriin.

 • Julkaisugrafiikka

Graafikko keskittyy julkaisugrafiikassa esimerkiksi lehtien ja kirjojen ulkoasun suunnitteluun ja tuottamiseen sekä painettuun että sähköiseen mediaan. Työ sisältää myös kuvajournalismia ja informaatiografiikkaa.

 • Mainonnan suunnittelu

Markkinointiviestinnän yksi tärkeä osa on mainonnan suunnittelu eri medioihin. Samalla graafikot pääsevät rakentamaan tuote ja palvelubrändejä ja vahvistamaan niiden identiteettiä.

 • Kuvittaminen

Tämä luovaa taiteellista työskentelyä käyttävä graafikko tekee töitä esimerkiksi mainonnan, julkaisujen ja yritysilmeiden graafisen suunnittelun kanssa.

Graafinen suunnittelu, miten se etenee?

graphic-68871_960_720

Graafisen suunnittelun prosessi

Ennen graafisen suunnittelun aloittamista on saatava toimeksianto. Tästä graafikko saa tärkeää tietoa siitä millainen tuote on kyseessä, miten tuotetta halutaan mainostaa ja minkälainen on mahdollinen tuotteen brändi.

Hyvä toimeksianto sisältää esimerkiksi:

 • Kohderyhmän

Tämä kertoo graafikolle, kenen nähtäville valmis työ on tarkoitettu. Esimerkiksi uhkapelureille ja jääveistosten suunnittelijoille ei toimi samanlaiset graafiset ratkaisut, eli kohderyhmä on tärkeä tietää etukäteen.

 • Tuotteen tarkoituksen ja tavoitteet

Tarkoitus kertoo siitä, mikä on valmiin tuotteen käyttötarkoitus, esimerkiksi saada lisää asiakkaita tai kertoa tietty viesti. Tavoite kertoo sen, mitä valmiin tuotteen toivotaan saavan aikaan.

 • Tuotteen laajuus

Tämä puolestaan tarkoittaa esimerkiksi lehtisten tai kotisivujen sivumäärää. Laajuus vaikuttaa paljolti graafikon työmäärään ja on siksi ensisijaisen tärkeää kun budjettia mietitään.

 • Formaatti

Muoto, eli formaatti kertoo graafiselle suunnittelijalle, missä muodossa tuote halutaan ja minkä kokoisena.

 • Painotuotteen värillisyys

Värien käyttö erilaisissa mainoksissa ja sivustoilla on yleistä ja tämä on täysin mainostajan päätettävissä. Jos käytetään printtimediaa ja tarvitaan painomoa tuotteen tekoa varten, on tärkeää kertoa, onko halutussa lopputuotteessa värejä ja minkälainen värimaailma olisi mainostajan mieleen. Myös budjetti on huomioitava, esimerkiksi värillisten mainosten jakaminen on hyvin paljon mustavalkoista painotuotetta kalliimpaa, mutta toisaalta se osuu silmään paremmin.

 • Budjetti

Tämä tarkoittaa sitä raha määrää, jonka mainostaja on valmis maksamaan graafikolle tämän työstä. Koko markkinoinnin ja mainonnan budjetista graafisen suunnittelijan osuus on hyvin graphic-68871_960_720pieni, mutta äärettömän tärkeä. Laadukas graafinen suunnittelu luo kuluttajille mielikuvan laadukkaasta tuotteesta ja antaa vaikutelman että sen markkinointiin on panostettu. Graafisen suunnittelijan on laskettava jokaisen toimeksiannon hinta erikseen sen mukaan, mitä siihen sisältyy. Suurimpia budjettia nostavia tekijöitä ovat tuotteen laajuus, eli se kuinka monelle sivulle tai lehdelle graafikko tekee mallinnuksen.

 • Aikataulu

Tähän sisältyy koko tuotteen aikataulu jaettuna eri osa-alueisiin.

 • Tiimi ja vastuunjako

Jotta työ sujuu nopeasti ja mahdollisimman tehokkaasti on graafikot ja kaikki toimeksiantoon tarvittavat henkilöt jaettava omiin tiimeihin omien vastuualueiden kanssa.

 • Laadulliset tavoitteet

Graafisen suunnittelun maailmassa rahalla saa sitä mitä tilaa. Laadukkaasta lopputuloksesta voi joutua maksamaan hiukan enemmän, mutta käyttäjäystävällisyydessä se tulee maksamaan itsensä takaisin.

Kotisivut, mitä ne ovat?

www-350195_960_720

Mitä kotisivut ovat?

Nettisivut, kotisivut tai verkkosivut ovat netissä, eli maailmanlaajuisessa verkossa julkaistu sivu tai sivusto. Internet on jo fakta yritysmaailmassa ja useat kuluttajat olettavat kaikilla olevan kotisivut. Kun kuluttaja etsii ongelmaansa ratkaisua netin hakukoneista, antaa hakukone tuloksena yrityksiä, jotka voivat mahdollisesti auttaa.

Kun yrityksellä ei ole omia kotisivuja, ei kuluttajalle tule edes mieleen heidän palvelunsa. Erityisesti vanhemmilla liikkeenharjoittajilla ja pienillä yrityksillä ja yksityisyrittäjillä on unohtunut tämä muoto liiketoiminnan tukemisesta kokonaan. Vaikka näillä yrityksillä menisikin hyvin, voi aina mennä paremmin ja niin kauan, kun nettisivut www-350195_960_720puuttuvat, katoaa osa asiakkaista niille kilpailijoille, joilta sivut löytyvät.

Kotisivut avaavat myös uusia mahdollisuuksia yrityksille, melkein mitä vain voi myydä netissä esimerkiksi erilaisissa nettikaupoissa ja alkuun uusia asiakkaita voi hakea ihan paikallisesti. Jos tarvetta uusille asiakkaille löytyy enemmän, avaa netti mahdollisuuden tuoda tunnettavuutta kotisivuille kauempanakin.

Tekemällä kotisivut yritys kertoo kuluttajille itsestään ja antaa kuvan että yritykseen panostetaan ja sitoudutaan.

Mistä kotisivut hankitaan?

Kotisivut voi luoda joko itse täysin alusta tai kotisivukoneita käyttämällä. Jos kuitenkin halutaan optimoida kotisivun hyödyt, täytyy sivut tehdä ammattilaisella. Vaikka tämä vaatisikin panostusta alkuun, maksaa hyvät kotisivut itsensä takaisin nopeasti. Yrittäjä säästyy lehtimainoksilta kun asiakkaat löytävät paikalle netin avulla.

Miksi hankkia kotisivut?

Kotisivut voivat parhaimmillaan lisätä yrityksen tunnettavuutta ja myyntiä, se on kustannustehokas tapa viedä yritys uusille alueille. Tärkeintä kotisivuissa on laadukas ulkoasu ja sisältö. Oleellisimmat tiedot esimerkiksi aukioloajat, yhteystiedot ja mahdollinen kartta yritykseen ovat välttämättömiä, mutta lisäarvoa sivu saa säännöllisistä artikkeleista tai vaikka blogista.

Sivuilla voi myös esittää yrityksen aikaisempia töitä ja luoda portfolion, joka houkuttelee uusia asiakkaita.

Kotisivut antavat muutakin hyötyä, esimerkiksi lisäämällä “usein kysytyt kysymykset” -osion säästät aikaa kun samaa asiaa ei tarvitse käydä läpi jokaisen asiakkaan kanssa. Niihin voi luoda automaattisen ajanvarausjärjestelmän, jolla asiakas pääsee varaamaan ajan 24/7 jopa pyhinä. Asiakkailta voi myös kerätä mielipiteitä esimerkiksi kyselyillä, ja näiden avulla parantaa yrityksen toimintaa.

Koska kotisivut ovat yrityksen käyntikortti ja tärkein osa yritystä internetissä, on sitä kohdeltava sen mukaisesti.

Liikelahjat, mitä ne ovat?

gifts-570826_960_720

Liikelahjat ja niiden merkitys

Liikelahjat ovat osana yritysten menekinedistämistä ja kuuluvat markkinointiviestintään. Niiden tarkoitus on kasvattaa myyntiä ja näkyvyyttä sekä parantaa brändin tunnettavuutta ja imagoa. Verotuksen muuttuessa ja taloudellisen tilanteen kiristyessä liikelahjojen menekki on heikentynyt, mutta ne pitävät silti pintansa useimmissa yrityksissä. Kun talous on tiukempaa, on entistä tärkeämpää keskittyä lahjoihin, joita sidosryhmät ja henkilökunta todella haluavat saada, eikä tuhlata varoja turhiin ja roskiin heitettäviin lahjoihin.

Lahjoilla palkitaan työntekijöitä hyvistä suorituksista ja osoitetaan henkilökohtaista arvostusta, tämä pätee myös yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin. Ne myös muistuttavat hyvistä liikesuhteista ja yrityksen olemassaolosta.

Niitä annetaan merkkipäivinä tai vaikka läksiäisissä, yritysvierailujen yhteydessä sekä kiitoksena. Kausiluonteisia lahjoja annetaan esimerkiksi jouluisin ja niitä voi käyttää myös kannustimina.

Millainen on hyvä lahja?

Liikelahjan valinnalla ja suunnittelulla on suuri merkitys siihen minkälaisen viestin lahja antaa.

Lahjojen on seurattava aikansa trendejä ja nykyään suosiossa on käytännölliset ja laadukkaat tuotteet sekä palvelut. Sen on oltava haluttava ja sillä on oltava mahdollisimman pitkä käyttöikä. Mitä pidempi käyttöikä tuotteella on sitä kauemmaksi ja pidempään se välittää yrityksen viestiä.

Lahjan sisältö on tärkein, mutta myös pakkausta on mietittävä, minkä viestin se antaa vastaanottajalleen? Tuotteen on oltava myös luotettava sekä turvallinen ja lahjat ovat parhaimmillaan auttaessaan vastaanottajaa jossain ongelmatilanteessa ja luomalla näin positiivisen mielleyhtymän yrityksestä.

Mitä harkittava lahjaa antaessa?

Lahjaa hankkiessa on myös mietittävä vastaanottajaa.

Onko kyseessä yhden vai satojen lahjojen antaminen? Kuuluuko vastaanottajiin miehiä, naisia vai molempia?

Minkä ikäisiä henkilöitä ryhmään kuuluu? Millaisista lähtökohdista vastaanottajat tulevat ja miksi lgifts-570826_960_720ahja annetaan heille? Onko joukossa eriäviä uskontoja? Millaisia kulttuurieroja vastaanottajien ryhmästä löytyy?

Eri kulttuureissa on omat tapansa antaa ja vastaanottaa lahjoja ja näissä on otettava huomioon kielletyt ja sopimattomat lahjat. Myös eri maiden lainsäädäntö säätelee pitkälti sitä minkälaisia lahjoja esimerkiksi virkamies saa vastaanottaa, tai saako vastaanottaa ollenkaan.

Usein on parempi olla antamatta lahjaa kuin antaa loukkaava lahja mikä tuo saajalleen harmia ja pahimmassa tapauksessa myös yritykselle.

Liikelahjojen eri tyypit ja arvo

images

Liikelahjat voidaan jakaa karkeasti neljään eri pääryhmään

 • Mainoslahjat

Mainoslahjat ovat usein halvempia tuotteita, joista osa on tarkoitettu käyttöön osa vain hetken huviksi tuomaan näkyvyyttä yritykselle. Näitä voidaan jakaa erilaisissa tapahtumissa tai messuilla. Hyviä esimerkkejä mainoslahjoista ovat imageskynät, ilmapallot ja muut jaettavat tuotteet. Muista liikelahjoista poiketen mainoslahjoissa yrityksen nimi sekä logo ovat hyvin tunnistettavissa ja voivat dominoida koko tuotetta.

 • Myynninedistämistuotteet

Näiden tuotteiden tarkoitus on nimen mukaisesti lisätä yrityksen myyntiä ja tuoda sille näkyvyyttä.

 • Liikesuhteiden ylläpitämiseksi annettavat liikelahjat

Nämä liikelahjat annetaan yhteistyökumppaneille ja muille yrityksille joista lahjan antaja hyötyy. Liikelahjat ovat yleensä myyntilahjoja kalliimpia sekä arvokkaampia ja niissä yrityksen logo tai nimi on hyvin huomaamaton, tai puuttuu jopa kokonaan.

 • Avainasiakkaille annettavat liikelahjat

Tärkeimpiä asiakkaita kannattaa yrityksen muistaa aina välillä, jotta yhteistyö jatkuu mutkitta tulevaisuudessakin. Näitä liikelahjoja voi olla esimerkiksi laukut tai ekologiset kotimaiset tuotteet, joita arvostetaan.

Liikelahjan arvo

Arvo itsessään määräytyy liikelahjalle sen mukaan, miten hyvin se puhuttelee kohderyhmää. Lahjan arvoa voidaan myös mitata sen mukaan, miten se kuljettaa yrityksen viestiä ja auttaa saavuttamaan markkinoinnilliset ja myynnilliset tavoitteet. Nyrkkisääntönä on hyvä muistaa että lahjan arvo tulisi olla huomattavasti sen hankintahintaa suurempi.

Mitä korkeammalla lahjan saaja on yrityksen hierarkiassa tai mitä tärkeämpi henkilö hän on yrityksen yhteyskumppaneiden joukossa, sitä kalliimpi lahja yleensä on. Lahjan hinta ei kuitenkaan saisi olla yli 30% saajan kuukausipalkasta, alle 100€ lahjoista taas ei tarvitse maksaa veroa.

Liikelahjan hankinnassa ja antamisessa täytyy myös ottaa huomioon se, ettei sitä ymmärretä lahjuksena.

Lahjaa ei yleensä ole hyvä antaa esimerkiksi sopimusneuvotteluiden aikana eikä välttämättä jouluisin sellaisen kulttuurin edustajalle, joka ei tätä juhlaa tunnusta. Joissain maissa esimerkiksi virkamiehiltä on kielletty täysin lahjojen vastaanottaminen, kun taas toisissa maissa nämä jopa vaativat suoraan lahjuksia, jotta yhteistyöhön lähdetään.

Lahjan ja lahjuksen ero voi olla pieni, eikä siitä säädetä tarkasti suomalaisessa laissa, mutta pääperiaatteena on, jos lahjasta odotetaan vastapalvelusta, se on lahjus. Liikelahja kannatta, joka tapauksessa luovuttaa saajalle yleisellä ja julkisella paikalla, jotta vältytään mahdollisilta lahjusepäilyiltä. Lahjojen antaminen salassa ei ole suotavaa.

Yritystapahtumat eri tarkoituksiin

1024px-Norwood_fundraising_event

Yritystapahtumat

Yritysten on tarpeen pitää erilaisia tapahtumia erilaisista syitä. Kaikki tapahtumat vaativat kuite1024px-Norwood_fundraising_eventnkin paljon järjestelyä ja resursseja. Yksin tapahtumaa on vaikea järjestää ja usein hintakin voi nousta korkeaksi. Ammattilaisen pyytäminen apuun voi olla paikallaan. Tällöin käyttöön saadaan kaikki ammattilaisen kontaktit sekä edulliset tarjoukset ja saadaan tapahtuman onnistuminen optimoitua.

Huomioitavaa tapahtumaa järjestettäessä

 • Minkälainen tapahtuma järjestetään?
 • Kenelle tapahtuma on suunnattu?
 • Mikä on tapahtuman tavoite?
 • Milloin tapahtuma järjestetään?
 • Missä tapahtuma järjestetään?
 • Miten yritys tuodaan esille tapahtumassa?
 • Kuinka paljon työvoimaa tapahtumaan tarvitaan?
 • Miten tapahtumaan panostetaan esimerkiksi koristelun suhteen?
 • Mitä turvallisuuteen liittyviä seikkoja on otettava huomioon?
 • Mistä tarvittavat luvat saadaan?
 • Mikä on työnjako tapahtuman suunnittelussa ja tapahtumapaikalla?
 • Kutsutaanko vieraat vai onko kyseessä avoin tapahtuma?
 • Miten tapahtumaa markkinoidaan?

Kun yritys kamppailee näiden kysymysten kanssa, on aika hankkia ammattilainen apuun. Usein pääsee unohtumaan kuinka paljon panostusta ja työvoimaa tapahtuma oikeastaan tarvitseekaan. Kaikista luvista on harvoin yritys perillä, esimerkiksi ulkoilmatapahtumissa on oltava tietty määrä käymälöitä arvioitua vierailijamäärää kohden. Myös asiakkaat, joille tapahtuma on suunnattu, täytyy miettiä tarkkaan. Esimerkiksi kasinon avajaisia ei kannata mainostaa lastenohjelmien välissä ja tarvittavat turvatoimet on tehtävä jotta avajaiset sujuvat mutkatta.

Yritysten tiedotustapahtumia

Kun yritys haluaa jakaa tietoa itsestään tai esimerkiksi julkaista uuden tuotteen, tarvitaan tähän paljon järjestelyä. Uuden tuotteen julkaisussa on tärkeää löytää sopivan kokoinen tila, missä saadaan myös akustiikka ja elektroniikka pelaamaan. Tiedotustilaisuus voi tapahtua jäykemmässä ympäristössä tai esimerkiksi hauskana ulkoilmatapahtumana, molemmissa on tärkeää onnistuneet järjestelyt joissa vierailijat nauttivat olostaan.

Yritysten mainostapahtumia

Mainostapahtumissa tähtäimenä on yrityksen tai sen brändin näkyvyyden lisääminen. Tällöin tapahtuman itsessään ei tarvitse välttämättä liittyä yrityksen toimintaan, mutta sillä on oltava runsaasti näkyvyyttä tapahtumapaikalla.

Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi koko perheelle tarkoitetut teemapäivät, joissa houkutellaan uusia asiakkaita kokeilemaan tapahtuman antia. Samalla lukuisat yrityksen mainokset painuvat kuluttajien mieliin ja luovat positiivisen kuvan yrityksestä. Yritys voi esimerkiksi järjestää ulkoilmakentälle pelejä ja erilaisia kilpailuja ja palkita voittajia omilla tuotteillaan tai yrityslahjoilla.

Tapahtuma voi myös keskittyä yrityksen toimintaan jollain tavalla, esimerkiksi koirakoulu voi järjestää leikkimielisen koiranäyttelyn ja samalla esitellä yrityksen tarjontaa vaikka erilaisilla näytöksillä.

Yritysjuhlat yrityksen sisällä

camping-813898_960_720

Yritysten juhlat työntekijöille ja yrityksen sisällä

Yrityksen on syytä pitää huolta myös sen sisäisestä hyvinvoinnista esimerkiksi erilaisilla virkistyspäivillä ja teemajuhlilla. Kun työntekijöiden työmotiivi pysyy korkealla ja oman yrityksen sisäinen yhteishenki on hyvä, vievät työntekijät viestiä eteenpäin asiakkaille iloisella ja ammattimaisella palvelulla ja tuloksella. Oli yritys pieni tai suuri, budjetti on otettava huomioon.

Juhlien järjestämisessä auttaa omat alan ammattilaisensa, jotka pitävät huolen sekä budjetista että onnistuneesta tapahtumasta. Viihtyvyydestä on aina hyötyä, mutta yritysten tapahtumista on oltava enemmän hyötyä pitkällä tähtäimellä ja tavoitteellisesti kuin vain hetken huvista, joka unohtuu nopeasti. Ammattilaisten suunnittelemat ja toteuttavat yritystapahtumat ja juhlat voivat olla kallisarvoinen lisäys yrityksen imagoon ja nostaa sen arvoa sekä työntekijöiden että asiakkaiden silmissä.

Työntekijöiden virkistysjuhlat

Pienimmissä yrityksissä virkistysillat yrityksen työntekijöille voidaan järjestää yhdessä, mutta isommissa yrityksissä työntekijät usein jaetaan erilaisiin ryhmiin ja virkistyspäivät vietetään useana päivänä.

Tyypillisiä virkistyspäiviä on esimerkiksi työporukan illallisen tarjoaminen yrityksen piikkiin tai erilaisten elämysmatkojen tarjoaminen. Virkistysiltojen kanssa on tärkeää ottaa huomioon työntekijät yksilöinä ja kuunnella heidän tarpeitaan.

Esimerkiksi elämysmatkaa valitessa täytyy ottaa huomioon työntekijöiden fyysinen kunto ja micamping-813898_960_720eltymykset, kaikki eivät välttämättä halua hypätä benjinarulla, toinen voi olla allerginen hevosille, jolloin ratsastaminen on huono vaihtoehto ja kolmas, peliriippuvuudesta kärsivä työntekijä ei ole kannattavaa viedä kasinolle pelaamaan.

Jokaisen yrityksen ja työntekijöiden tarpeeseen löytyy sopivat virkistyspäivä vaihtoehdot ja ammattilaiset voivat auttaa jokaista yritystä löytämään oikean vaihtoehdon.

Koko yrityksen juhlat

Jotta yhteishenki yrityksessä pysyisi hyvänä ja työntekijöillä olisi mahdollisuus seurustella myös johdon kanssa, tuntien näin olonsa sekä arvostetuksi että kuulluksi, on hyvä pitää koko yrityksen kattavia juhlapäiviä. Joillekin yrityksille tämä voi tarkoittaa yrityksen syntymäpäivän juhlimista kakkukahveilla, mutta toiset voivat viedä koko yrityksensä juhlimaan pikkujouluja ulkomaille.

Juhlien suunnittelussa täytyy huomioida yrityksen budjetti ja henkilömäärä. 2 000 työntekijän kuljettaminen aurinkorannoille on harvoin kannattavaa, eikä siitä saa välttämättä yhtä paljon hyötyä irti. Sopivana välimuotona voi olla vaikka yrityksen henkilökunnalle ja näiden perheenjäsenille lipun tarjoaminen huvipuistoon tai teatteriin.

Kannattaako kotisivujen tekeminen itse?

9155966091_6839a68234_b

Kotisivujen tekeminen voi viedä siivun markkinointiin varatusta budjetista ja useat yritykset ja yrittäjät haluavatkin ratkaisuja mahdollisimman halvalla. Koska kotisivut on yrityksen käyntikortti netissä, on erittäin tärkeää että ne antavat hyvän ensivaikutelman. Kotisivuilla yritykset myös kertovat kuluttajille panostavansa yritykseensä ja olevansa sitoutuneet siihen. Useat, erityisesti pienemmät yritykset ja yrittäjä, kääntyvät erilaisten kotisivukoneiden puoleen etsiessä edullisinta vaihtoehtoa.

Hyvät puolet itse tehdyissä kotisivuissa

 • Hinta

Yleensä itse tehdyt kotisivut maksavat pelkästään domainin verran, tai kotisivukoneita käytettäessä tämän palvelumaksun. Huomattavasti edullisempi tapa toteuttaa kotisivut verrattuna ammattilaisten hintoihin.

 • Päätösvalta

Vain yritys itse vaikuttaa 9155966091_6839a68234_bsiihen mitä tietoa sivuille laitetaan ja miltä sivun graafinen suunnittelu vaikuttaa. Sivuston voi luoda juuri sellaiseksi kuin itse haluaa, kunhan taidot riittävät ja kotisivukone antaa myöten.

 • Vastuu

Yritys on itse vastuussa tekemästään jäljestä ja näin panostaa siihen mahdollisesti enemmän.

Huonot puolet itse tehdyissä kotisivuissa

 • Laatu

Kaikilla ei ole visuaalista silmää eikä minkäänlaisia valmiuksia kotisivujen suunnitteluun tai tekoon. Kotisivut ovat kuitenkin tärkein ensivaikutelma mitä yritys voi netissä tehdä, on tärkeää ettei tällä saada kuluttajille negatiivisia mielipiteitä. Jos tekstien sisältö on hajanaista ja olennaisin tieto puuttuu ei kävijä saa sivuista irti tarvittavaa tietoa. Vielä huonommin käy, jos sivujen ulkoasu näyttää enemmän epäonnistuneesti päättyneen venäläisen ruletin lopputulokselta, kuin ammattimaisilta ja varteenotettavilta nettisivuilta.

 • Edistyneemmät ohjelmat

Vaikka jotkin kotisivukoneet tarjoavatkin esimerkiksi verkkokauppamahdollisuutta, eivät ne ole läheskään yhtä laadukkaasti toimivia kuin ammattilaisella toteutetut. Samalla jää pois myös muita edistyneempiä ohjelmia, joista voisi olla paljon hyötyä yritykselle ja kuluttajalle. Yksi esimerkki tällaisesta ohjelmasta on varauspalvelu, jossa asiakkaalla on 24/7 pääsy yrityksen varausjärjestelmään.

 • Tuki

Ammattilaiselta tilatessa hintaan sisältyy myös tukea sivun ylläpitoon. Vaikka kotisivukoneetkin tarjoavat asiakaspalvelua, harvalla on yksilöllisempää tukea.

 • Rajoitettu muokkaaminen

Kotisivukoneissa voit muokata kotisivuja vain ohjelman ehdoin. Nämä vaihtelevat suuresti riippuen palveluntarjoajasta, mutta jokaisella löytyy rajoituksensa. Täysin itsetehdyissä esimerkiksi HTML- kielellä kirjoitetuissa kotisivuissa rajoitteena on tekijän osaaminen.

 • Kaikkia sivuja ei voi toteuttaa itse

Joidenkin yritysten kotisivuja on maallikon mahdotonta toteuttaa itse. Esimerkiksi monipuolista vedonlyöntibonukset-sivua on äärettömän vaikea laittaa nopeasti pystyyn, tietämättä mitään kotisivujen toiminnasta.

Sosiaalinen media, mitä se on?

facebook-1077639_960_720

Mitä sosiaalisella medialla tarkoitetaan

Sosiaalisella medialla, tai lyhennettynä somella, tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joissa käyttäjät tai käyttäjäryhmät voivat olla sisällöntuottajia, viestijöitä tai tiedon vastaanottajia. Näihin kuuluu esimerkiksi Facebook, Twitter, Youtube, Instagram sekä erilaisia virtuaalimaailmoja.

Perinteisen joukkotiedotusvälineen ominainen viestijän ja vastaanottajan ero puuttuu kun jokainen voi toimia molemmissa rooleissa. Sosiaalinen media antaa yritykselle tai organisaatiolle mahdollisuuden olla reaaliaikaisessa kontaktissa asiakkaisiin ja julkaista tärkeää tietoa heti kun se on ajankohtaista.

Tämä jälkiteollinen ilmiö muovaa ja kehittää jatkuvasti markkinoinnin ja mainonnan sääntöjä ja luoden uusia trendejä. Sosiaalisen median myötä yhä enemmän katoaa kiillotetut kuvat malleista ja hienoista autoista, niiden paikan vie avoimuus ja aitous, tarinat oikeista ihmisistä ja tarpeellisista tuotteista.

Some on oma taitolajinsa ja yleensä sen navigointiin tarvitaan apua kokeneelta ja alueen tuntevalta mainostajalta.

Sosiaalisen median pelisäännöt

Erot massamedian toimintamalleihin ja pelisääntöihin ovat suuret ja yritysten onkin perehdyttävä tämän uuden toimintaympäristön luonteeseen. Pelkästään sisällön laittaminen sosiaaliseen mediaan ei luo siitä parempaa tai mielenkiintoisempaa kuin aikaisemmin, eikä automaattisesti ratkaise mahdollisia markkinoinnin ongelmia. Onnistuakseen sosiaalisen median mainonnassa täytyy mainostajan omaksua täysin uusia toimintamalleja ja ajattelutapoja.

Uusiin kilpailukeinoihin on oltava valmis panostamaan, somessa keskusteluihin on osallistuttava ja monipuolista digitaalista sisältöä on tärkeä julkaista säännöllisesti. Sosiaalinen media sopii niin vanhan asiakaskunnan säilyttämiseen kuin esimerkiksi uusien asiakkaiden hankkimiseen erilaisten kilpailujen myötä. Myös julkaisuiden laatua ja sisältöä on pohdittava, kohderyhmien huomifacebook-1077639_960_720oimisen lisäksi. Aikaisemmin nuorten vallassa ollut sosiaalinen media alkaa keräämään enemmistön myös Suomen suurista ikäluokista, sen tullessa yhä enemmän osaksi ihmisten arkea.

Mainostaja ei voi myöskään perinteiseen tapaan keskustella tai tiedottaa vain omista tuotteistaan ja yrityksestä, tykkääjät katoavat nopeasti mielenkiintoisempien julkaisuiden pariin. Pelisääntöihin kuuluu mielipiteiden rakentuminen mainostajaa kohtaan sen mukaan mitä tämä julkaisee ja mitä muut tästä puhuvat. Kustannustehokkainta markkinointi on kun sosiaalisen median käyttäjät jakavat markkinoijan viestiä eteenpäin vapaaehtoisesti, mutta synnyttääkseen halun sen jakamiseen, viestin on oltava mielenkiintoinen.

Vaikka sosiaalisella medialla ja siinä mainostamisella on positiivisia vaikutuksia markkinoinnin kokonaisuuteen, on tuloksia vaikea yksiselitteisesti esittää ja näyttää. Sosiaalinen media käykin mainiosti vahvistukseksi muulle verkkomainonnalle.