Liikelahjojen eri tyypit ja arvo

images

Liikelahjat voidaan jakaa karkeasti neljään eri pääryhmään

 • Mainoslahjat

Mainoslahjat ovat usein halvempia tuotteita, joista osa on tarkoitettu käyttöön osa vain hetken huviksi tuomaan näkyvyyttä yritykselle. Näitä voidaan jakaa erilaisissa tapahtumissa tai messuilla. Hyviä esimerkkejä mainoslahjoista ovat imageskynät, ilmapallot ja muut jaettavat tuotteet. Muista liikelahjoista poiketen mainoslahjoissa yrityksen nimi sekä logo ovat hyvin tunnistettavissa ja voivat dominoida koko tuotetta.

 • Myynninedistämistuotteet

Näiden tuotteiden tarkoitus on nimen mukaisesti lisätä yrityksen myyntiä ja tuoda sille näkyvyyttä.

 • Liikesuhteiden ylläpitämiseksi annettavat liikelahjat

Nämä liikelahjat annetaan yhteistyökumppaneille ja muille yrityksille joista lahjan antaja hyötyy. Liikelahjat ovat yleensä myyntilahjoja kalliimpia sekä arvokkaampia ja niissä yrityksen logo tai nimi on hyvin huomaamaton, tai puuttuu jopa kokonaan.

 • Avainasiakkaille annettavat liikelahjat

Tärkeimpiä asiakkaita kannattaa yrityksen muistaa aina välillä, jotta yhteistyö jatkuu mutkitta tulevaisuudessakin. Näitä liikelahjoja voi olla esimerkiksi laukut tai ekologiset kotimaiset tuotteet, joita arvostetaan.

Liikelahjan arvo

Arvo itsessään määräytyy liikelahjalle sen mukaan, miten hyvin se puhuttelee kohderyhmää. Lahjan arvoa voidaan myös mitata sen mukaan, miten se kuljettaa yrityksen viestiä ja auttaa saavuttamaan markkinoinnilliset ja myynnilliset tavoitteet. Nyrkkisääntönä on hyvä muistaa että lahjan arvo tulisi olla huomattavasti sen hankintahintaa suurempi.

Mitä korkeammalla lahjan saaja on yrityksen hierarkiassa tai mitä tärkeämpi henkilö hän on yrityksen yhteyskumppaneiden joukossa, sitä kalliimpi lahja yleensä on. Lahjan hinta ei kuitenkaan saisi olla yli 30% saajan kuukausipalkasta, alle 100€ lahjoista taas ei tarvitse maksaa veroa.

Liikelahjan hankinnassa ja antamisessa täytyy myös ottaa huomioon se, ettei sitä ymmärretä lahjuksena.

Lahjaa ei yleensä ole hyvä antaa esimerkiksi sopimusneuvotteluiden aikana eikä välttämättä jouluisin sellaisen kulttuurin edustajalle, joka ei tätä juhlaa tunnusta. Joissain maissa esimerkiksi virkamiehiltä on kielletty täysin lahjojen vastaanottaminen, kun taas toisissa maissa nämä jopa vaativat suoraan lahjuksia, jotta yhteistyöhön lähdetään.

Lahjan ja lahjuksen ero voi olla pieni, eikä siitä säädetä tarkasti suomalaisessa laissa, mutta pääperiaatteena on, jos lahjasta odotetaan vastapalvelusta, se on lahjus. Liikelahja kannatta, joka tapauksessa luovuttaa saajalle yleisellä ja julkisella paikalla, jotta vältytään mahdollisilta lahjusepäilyiltä. Lahjojen antaminen salassa ei ole suotavaa.

Yritystapahtumat eri tarkoituksiin

1024px-Norwood_fundraising_event

Yritystapahtumat

Yritysten on tarpeen pitää erilaisia tapahtumia erilaisista syitä. Kaikki tapahtumat vaativat kuite1024px-Norwood_fundraising_eventnkin paljon järjestelyä ja resursseja. Yksin tapahtumaa on vaikea järjestää ja usein hintakin voi nousta korkeaksi. Ammattilaisen pyytäminen apuun voi olla paikallaan. Tällöin käyttöön saadaan kaikki ammattilaisen kontaktit sekä edulliset tarjoukset ja saadaan tapahtuman onnistuminen optimoitua.

Huomioitavaa tapahtumaa järjestettäessä

 • Minkälainen tapahtuma järjestetään?
 • Kenelle tapahtuma on suunnattu?
 • Mikä on tapahtuman tavoite?
 • Milloin tapahtuma järjestetään?
 • Missä tapahtuma järjestetään?
 • Miten yritys tuodaan esille tapahtumassa?
 • Kuinka paljon työvoimaa tapahtumaan tarvitaan?
 • Miten tapahtumaan panostetaan esimerkiksi koristelun suhteen?
 • Mitä turvallisuuteen liittyviä seikkoja on otettava huomioon?
 • Mistä tarvittavat luvat saadaan?
 • Mikä on työnjako tapahtuman suunnittelussa ja tapahtumapaikalla?
 • Kutsutaanko vieraat vai onko kyseessä avoin tapahtuma?
 • Miten tapahtumaa markkinoidaan?

Kun yritys kamppailee näiden kysymysten kanssa, on aika hankkia ammattilainen apuun. Usein pääsee unohtumaan kuinka paljon panostusta ja työvoimaa tapahtuma oikeastaan tarvitseekaan. Kaikista luvista on harvoin yritys perillä, esimerkiksi ulkoilmatapahtumissa on oltava tietty määrä käymälöitä arvioitua vierailijamäärää kohden. Myös asiakkaat, joille tapahtuma on suunnattu, täytyy miettiä tarkkaan. Esimerkiksi kasinon avajaisia ei kannata mainostaa lastenohjelmien välissä ja tarvittavat turvatoimet on tehtävä jotta avajaiset sujuvat mutkatta.

Yritysten tiedotustapahtumia

Kun yritys haluaa jakaa tietoa itsestään tai esimerkiksi julkaista uuden tuotteen, tarvitaan tähän paljon järjestelyä. Uuden tuotteen julkaisussa on tärkeää löytää sopivan kokoinen tila, missä saadaan myös akustiikka ja elektroniikka pelaamaan. Tiedotustilaisuus voi tapahtua jäykemmässä ympäristössä tai esimerkiksi hauskana ulkoilmatapahtumana, molemmissa on tärkeää onnistuneet järjestelyt joissa vierailijat nauttivat olostaan.

Yritysten mainostapahtumia

Mainostapahtumissa tähtäimenä on yrityksen tai sen brändin näkyvyyden lisääminen. Tällöin tapahtuman itsessään ei tarvitse välttämättä liittyä yrityksen toimintaan, mutta sillä on oltava runsaasti näkyvyyttä tapahtumapaikalla.

Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi koko perheelle tarkoitetut teemapäivät, joissa houkutellaan uusia asiakkaita kokeilemaan tapahtuman antia. Samalla lukuisat yrityksen mainokset painuvat kuluttajien mieliin ja luovat positiivisen kuvan yrityksestä. Yritys voi esimerkiksi järjestää ulkoilmakentälle pelejä ja erilaisia kilpailuja ja palkita voittajia omilla tuotteillaan tai yrityslahjoilla.

Tapahtuma voi myös keskittyä yrityksen toimintaan jollain tavalla, esimerkiksi koirakoulu voi järjestää leikkimielisen koiranäyttelyn ja samalla esitellä yrityksen tarjontaa vaikka erilaisilla näytöksillä.

Yritysjuhlat yrityksen sisällä

camping-813898_960_720

Yritysten juhlat työntekijöille ja yrityksen sisällä

Yrityksen on syytä pitää huolta myös sen sisäisestä hyvinvoinnista esimerkiksi erilaisilla virkistyspäivillä ja teemajuhlilla. Kun työntekijöiden työmotiivi pysyy korkealla ja oman yrityksen sisäinen yhteishenki on hyvä, vievät työntekijät viestiä eteenpäin asiakkaille iloisella ja ammattimaisella palvelulla ja tuloksella. Oli yritys pieni tai suuri, budjetti on otettava huomioon.

Juhlien järjestämisessä auttaa omat alan ammattilaisensa, jotka pitävät huolen sekä budjetista että onnistuneesta tapahtumasta. Viihtyvyydestä on aina hyötyä, mutta yritysten tapahtumista on oltava enemmän hyötyä pitkällä tähtäimellä ja tavoitteellisesti kuin vain hetken huvista, joka unohtuu nopeasti. Ammattilaisten suunnittelemat ja toteuttavat yritystapahtumat ja juhlat voivat olla kallisarvoinen lisäys yrityksen imagoon ja nostaa sen arvoa sekä työntekijöiden että asiakkaiden silmissä.

Työntekijöiden virkistysjuhlat

Pienimmissä yrityksissä virkistysillat yrityksen työntekijöille voidaan järjestää yhdessä, mutta isommissa yrityksissä työntekijät usein jaetaan erilaisiin ryhmiin ja virkistyspäivät vietetään useana päivänä.

Tyypillisiä virkistyspäiviä on esimerkiksi työporukan illallisen tarjoaminen yrityksen piikkiin tai erilaisten elämysmatkojen tarjoaminen. Virkistysiltojen kanssa on tärkeää ottaa huomioon työntekijät yksilöinä ja kuunnella heidän tarpeitaan.

Esimerkiksi elämysmatkaa valitessa täytyy ottaa huomioon työntekijöiden fyysinen kunto ja micamping-813898_960_720eltymykset, kaikki eivät välttämättä halua hypätä benjinarulla, toinen voi olla allerginen hevosille, jolloin ratsastaminen on huono vaihtoehto ja kolmas, peliriippuvuudesta kärsivä työntekijä ei ole kannattavaa viedä kasinolle pelaamaan.

Jokaisen yrityksen ja työntekijöiden tarpeeseen löytyy sopivat virkistyspäivä vaihtoehdot ja ammattilaiset voivat auttaa jokaista yritystä löytämään oikean vaihtoehdon.

Koko yrityksen juhlat

Jotta yhteishenki yrityksessä pysyisi hyvänä ja työntekijöillä olisi mahdollisuus seurustella myös johdon kanssa, tuntien näin olonsa sekä arvostetuksi että kuulluksi, on hyvä pitää koko yrityksen kattavia juhlapäiviä. Joillekin yrityksille tämä voi tarkoittaa yrityksen syntymäpäivän juhlimista kakkukahveilla, mutta toiset voivat viedä koko yrityksensä juhlimaan pikkujouluja ulkomaille.

Juhlien suunnittelussa täytyy huomioida yrityksen budjetti ja henkilömäärä. 2 000 työntekijän kuljettaminen aurinkorannoille on harvoin kannattavaa, eikä siitä saa välttämättä yhtä paljon hyötyä irti. Sopivana välimuotona voi olla vaikka yrityksen henkilökunnalle ja näiden perheenjäsenille lipun tarjoaminen huvipuistoon tai teatteriin.

Kannattaako kotisivujen tekeminen itse?

9155966091_6839a68234_b

Kotisivujen tekeminen voi viedä siivun markkinointiin varatusta budjetista ja useat yritykset ja yrittäjät haluavatkin ratkaisuja mahdollisimman halvalla. Koska kotisivut on yrityksen käyntikortti netissä, on erittäin tärkeää että ne antavat hyvän ensivaikutelman. Kotisivuilla yritykset myös kertovat kuluttajille panostavansa yritykseensä ja olevansa sitoutuneet siihen. Useat, erityisesti pienemmät yritykset ja yrittäjä, kääntyvät erilaisten kotisivukoneiden puoleen etsiessä edullisinta vaihtoehtoa.

Hyvät puolet itse tehdyissä kotisivuissa

 • Hinta

Yleensä itse tehdyt kotisivut maksavat pelkästään domainin verran, tai kotisivukoneita käytettäessä tämän palvelumaksun. Huomattavasti edullisempi tapa toteuttaa kotisivut verrattuna ammattilaisten hintoihin.

 • Päätösvalta

Vain yritys itse vaikuttaa 9155966091_6839a68234_bsiihen mitä tietoa sivuille laitetaan ja miltä sivun graafinen suunnittelu vaikuttaa. Sivuston voi luoda juuri sellaiseksi kuin itse haluaa, kunhan taidot riittävät ja kotisivukone antaa myöten.

 • Vastuu

Yritys on itse vastuussa tekemästään jäljestä ja näin panostaa siihen mahdollisesti enemmän.

Huonot puolet itse tehdyissä kotisivuissa

 • Laatu

Kaikilla ei ole visuaalista silmää eikä minkäänlaisia valmiuksia kotisivujen suunnitteluun tai tekoon. Kotisivut ovat kuitenkin tärkein ensivaikutelma mitä yritys voi netissä tehdä, on tärkeää ettei tällä saada kuluttajille negatiivisia mielipiteitä. Jos tekstien sisältö on hajanaista ja olennaisin tieto puuttuu ei kävijä saa sivuista irti tarvittavaa tietoa. Vielä huonommin käy, jos sivujen ulkoasu näyttää enemmän epäonnistuneesti päättyneen venäläisen ruletin lopputulokselta, kuin ammattimaisilta ja varteenotettavilta nettisivuilta.

 • Edistyneemmät ohjelmat

Vaikka jotkin kotisivukoneet tarjoavatkin esimerkiksi verkkokauppamahdollisuutta, eivät ne ole läheskään yhtä laadukkaasti toimivia kuin ammattilaisella toteutetut. Samalla jää pois myös muita edistyneempiä ohjelmia, joista voisi olla paljon hyötyä yritykselle ja kuluttajalle. Yksi esimerkki tällaisesta ohjelmasta on varauspalvelu, jossa asiakkaalla on 24/7 pääsy yrityksen varausjärjestelmään.

 • Tuki

Ammattilaiselta tilatessa hintaan sisältyy myös tukea sivun ylläpitoon. Vaikka kotisivukoneetkin tarjoavat asiakaspalvelua, harvalla on yksilöllisempää tukea.

 • Rajoitettu muokkaaminen

Kotisivukoneissa voit muokata kotisivuja vain ohjelman ehdoin. Nämä vaihtelevat suuresti riippuen palveluntarjoajasta, mutta jokaisella löytyy rajoituksensa. Täysin itsetehdyissä esimerkiksi HTML- kielellä kirjoitetuissa kotisivuissa rajoitteena on tekijän osaaminen.

 • Kaikkia sivuja ei voi toteuttaa itse

Joidenkin yritysten kotisivuja on maallikon mahdotonta toteuttaa itse. Esimerkiksi monipuolista vedonlyöntibonukset-sivua on äärettömän vaikea laittaa nopeasti pystyyn, tietämättä mitään kotisivujen toiminnasta.

Sosiaalinen media, mitä se on?

facebook-1077639_960_720

Mitä sosiaalisella medialla tarkoitetaan

Sosiaalisella medialla, tai lyhennettynä somella, tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joissa käyttäjät tai käyttäjäryhmät voivat olla sisällöntuottajia, viestijöitä tai tiedon vastaanottajia. Näihin kuuluu esimerkiksi Facebook, Twitter, Youtube, Instagram sekä erilaisia virtuaalimaailmoja.

Perinteisen joukkotiedotusvälineen ominainen viestijän ja vastaanottajan ero puuttuu kun jokainen voi toimia molemmissa rooleissa. Sosiaalinen media antaa yritykselle tai organisaatiolle mahdollisuuden olla reaaliaikaisessa kontaktissa asiakkaisiin ja julkaista tärkeää tietoa heti kun se on ajankohtaista.

Tämä jälkiteollinen ilmiö muovaa ja kehittää jatkuvasti markkinoinnin ja mainonnan sääntöjä ja luoden uusia trendejä. Sosiaalisen median myötä yhä enemmän katoaa kiillotetut kuvat malleista ja hienoista autoista, niiden paikan vie avoimuus ja aitous, tarinat oikeista ihmisistä ja tarpeellisista tuotteista.

Some on oma taitolajinsa ja yleensä sen navigointiin tarvitaan apua kokeneelta ja alueen tuntevalta mainostajalta.

Sosiaalisen median pelisäännöt

Erot massamedian toimintamalleihin ja pelisääntöihin ovat suuret ja yritysten onkin perehdyttävä tämän uuden toimintaympäristön luonteeseen. Pelkästään sisällön laittaminen sosiaaliseen mediaan ei luo siitä parempaa tai mielenkiintoisempaa kuin aikaisemmin, eikä automaattisesti ratkaise mahdollisia markkinoinnin ongelmia. Onnistuakseen sosiaalisen median mainonnassa täytyy mainostajan omaksua täysin uusia toimintamalleja ja ajattelutapoja.

Uusiin kilpailukeinoihin on oltava valmis panostamaan, somessa keskusteluihin on osallistuttava ja monipuolista digitaalista sisältöä on tärkeä julkaista säännöllisesti. Sosiaalinen media sopii niin vanhan asiakaskunnan säilyttämiseen kuin esimerkiksi uusien asiakkaiden hankkimiseen erilaisten kilpailujen myötä. Myös julkaisuiden laatua ja sisältöä on pohdittava, kohderyhmien huomifacebook-1077639_960_720oimisen lisäksi. Aikaisemmin nuorten vallassa ollut sosiaalinen media alkaa keräämään enemmistön myös Suomen suurista ikäluokista, sen tullessa yhä enemmän osaksi ihmisten arkea.

Mainostaja ei voi myöskään perinteiseen tapaan keskustella tai tiedottaa vain omista tuotteistaan ja yrityksestä, tykkääjät katoavat nopeasti mielenkiintoisempien julkaisuiden pariin. Pelisääntöihin kuuluu mielipiteiden rakentuminen mainostajaa kohtaan sen mukaan mitä tämä julkaisee ja mitä muut tästä puhuvat. Kustannustehokkainta markkinointi on kun sosiaalisen median käyttäjät jakavat markkinoijan viestiä eteenpäin vapaaehtoisesti, mutta synnyttääkseen halun sen jakamiseen, viestin on oltava mielenkiintoinen.

Vaikka sosiaalisella medialla ja siinä mainostamisella on positiivisia vaikutuksia markkinoinnin kokonaisuuteen, on tuloksia vaikea yksiselitteisesti esittää ja näyttää. Sosiaalinen media käykin mainiosti vahvistukseksi muulle verkkomainonnalle.

Oma brändi vastaan kilpailijat

hqdefault

Oman brändin analysointi

Pelkästään kilpailijan tunteminen eri riitä, on myös tunnettava läpikotaisin ja rehellisesti oma brändi.

Minkälainen mielikuva kuluttajilla on omasta brändistä? Tämä on ainoa varteenotettava brändin rakentamisen mittari.

Tätä voidaan mitata pienryhmätutkimuksilla, jossa esitetään kuluttajille suoria kysymyksiä ja kerätään mielipiteitä analysoitavaksi. Kysymyksillä etsitään vastauksia esimerkiksi siihen mitä brändejä he käyttävät, mitä mielikuvia niistä syntyy ja miksi he ovat valinneet kyseisen brändin?

Ongelmana tutkimuksihqdefaultssa on se, että usein kuluttaja ei halua kertoa perimmäisiä motiivejaan vaan haluaa antaa itsestään älykkäämmän ja esimerkiksi rikkaamman kuvan. Tällöin puhutut vastaukset eivät vastaa tekoja ja tutkimuksen tulos voi viedä harhaan.

Epäsuorilla kysymyksillä ei saada tarkkaa mielipidettä, mutta kuluttajat vastaavat avoimemmin kysymyksiin, jolloin vastauksista voidaan päätellä paljon.

Oman brändin analysoinnissa tärkeää on

 • Brändin juuret

Tämä voi joskus olla hyvinkin haastavaa, brändin juuria on kunnioitettava eikä sen alkuperäistä tilaa saa muuttaa liikaa, mutta ajan hermoilla on pysyttävä, joten radikaalit muutokset on häivytettävä.

 • Vahvuudet ja heikkoudet

Brändia voidaan myös mitata sen uskottavuuden ja luotettavuuden kautta. Kuinka luotettavana tai uskottavana sitä pidetään? Kuinka uskollisia asiakkaat ovat? Heikkoudet on hyväksyttävä sekä ymmärrettävä, jotta voidaan miettiä sen merkitystä kuluttajille ja suunnitella sen tulevaisuutta. Ainoa totuus brändistä on kuluttajien kokema mielikuva.

 • Nykyinen brändin imago

Mikä se kuluttajien mielestä on? Mihin yritys haluaa sen tulevaisuudessa viedä?

Kilpailijan tunteminen

Kuten kaikessa yritystoiminnassa ja markkinoinnissa, myös brändin luonnissa on tärkeää tuntea kilpailijansa.

Kilpailijoiden analysoinnin voi jakaa neljään eri kategoriaan.

 • Kilpailijoiden brändit

Mitkä brändit kilpailevat oman brändin kanssa samalla alalla tai samasta tuotteesta? Tässä vaiheessa on kerättävä tieto kaikista varteenotettavista kilpailevista brändeistä ja yrityksistä.

 • Toimialan brändien jäsentely

Mitkä brändit ovat ensisijainen uhka omalle brändille ja miksi?

 • Muutokset kilpailijoiden brändeissä

Miten kilpailijat mainostavat brändejään ja mihin suuntaan mainostus ja brändit ovat menossa? Nämä kertovat paljon siitä millaisia tulevaisuuden näkymiä kilpailija suunnittelee ja onko mahdollisesti kyseinen brändi muuttamassa positiotaan.

 • Kilpailevien brändien vahvuudet ja heikkoudet

Millainen mielikuva kuluttajilla on kilpailijoiden brändistä ja sen hyvistä ja huonoista puolista?

Mikä on brändi?

brand (1)

Yleistä brändistä

Brändi-sana ja käsite on alunperin saanut alkunsa Amerikasta ja sanan suomenkielisenä vastikkeena pidetään merkkituotetta. Tämä voi olla yritys, jokin tietty tuote, ihminen, organisaatio tai vaikka yhtye.

Kovenevassa kilpailussa yrityksillä on yhä vaikeampaa saada oma tuote erottumaan selkeästi kilpailijoiden tuotteista, ja yhdeksi keinoksi erottua
massasta on tullut brändin luominen.

Se luo pohjaa yrityksen menestymiselle ja brändin johtamisesta sekä rakentamisesta on tullut tärkeä strateginen tekijä mainonnassa. Perusedellytyksenä tälle on se, että tuote on toimiva sekä laadukas ja pystyy tyydyttämään kuluttajan tarpeen.

Brändiaseman saavuttamisesta on sekä yritykselle että tuotteelle huomattavia etuja, joista tärkeimpiä on ainutlaatuinen asema kuluttajien mielissä. Se tuo tuotteelle lisäarvoa ja tunnettu brändi takaa parhaimmillaan asiakkaille laatua, josta ollaan valmiita maksamaan enemmän, vaikka kilpailijoiden vastaavia tuotteita saisikin edullisemmin.

Brändillä myyjä lupaa tietyillä hyödyillä ja ominaisuuksilla varustettua tuotetta tai palvelua kuluttajille.

Kun brändiaseman huippu on kuluttajien mielissä saavutettu, on sitä vaikea enää muuttaa. Brändin tarkoitus onkin pysyä tietyllä lailla muuttumattomana ja mahdollisen kehityksen on oltava hallittua.

Uhkana brändille voikin olla liian monen asia liittäminen saman nimen alle, näin saadaan tehokkaasti hämärrettyä kuluttajien käsitystä asiasta.

Miten brändistä saadaan tunnettu?

Jokainen yritys haluaa oman brändinsä kuluttajien mieliin parhaimmaksi, kuvaamaan laatua ja erinomaisuutta. Alkavalla yrityksellä onkin ainutlaatuinen tilaisuus tuoda brändi markkinoille ja tähän kannattaa valmistautua huolella. Ensivaikutelmia on vaikea saada pois ja kuluttajien ajatusmallit ja odotukset brändin suhteen on tunnettava.

Perus tunnettavuutta haettaessa on tärkeää rajoittaa ne toimialat, jotka ovat brändille otollisia, esimbrand (1)erkiksi uuden pelikortti-brändin kannattaa keskittyä peleihin tai kasinoihin liittyville aloille, mutta harvemmin ruukkukasvien kasvattamiseen liittyvästä alasta on hyötyä. Tärkeää on myös luvata kuluttajalle vain sitä, mitä pystytään toteuttamaan, perättömät lupaukset vievät brändin uskottavuuden jo alkuunsa. Identiteetti on myös päätettävä, yritys ja brändi tulee toivottavasti kulkemaan usean vuoden yhdessä eteenpäin.

Brändin tunnettavuutta voidaan mitata esittämällä esimerkiksi useita eri logoja tai nimiä ja kysymällä mitkä näistä vaikuttavat tutuilta. Jo hiukan enemmän tunnettavuutta saanut brändi on kuluttajan mielessä jo automaattisesti, ilman avustusta. Seuraavaksi pyritään saamaan kuluttaja mieltämään brändi sen tuoteryhmään. Suosituimmat brändit huomaa siitä, että niiden nimi mainitaan spontaanisti ensimmäisenä ja ne osataan yhdistää oikeaan tuoteryhmään.

Vain pitkäjänteisellä, kokonaisvaltaisella ja systemaattisella työllä voidaan saada pitkän tähtäimen tavoitteeksi brändin nostaminen korkeimmalle tunnettavuustasolle.

Miten luodaan brändi?

brand

Brändin rakentaminen

Yksi yrityksen tai organisaation keskeisimmistä johtamisvälineistä on brändi. Se ei sisällä pelkästään tiettyä tuotetta tai markkinointia, vaan kuvaa yritystä, työympäristöä sekä palvelua kattavalla tavalla. Ehdottoman tärkeää on se, että yrityksen ja brändin visiot, arvot, identiteetti ja perusolemus on yhtenevä, jotta saadaan aikaan toimiva kokonaisuus.

Brändiä rakentaessa on tärkeää ottaa huomioon kuluttajat, jos brändiä ei rakenneta heidän näkemykbrandsien mukaan, on riskinä luoda viesti, mitä ei ymmärretä, tai mikä saa aikaan ei-toivottua tulosta. Jotta riskit minimoitaisiin, on tärkeää tehdä analyyseja, joilla mitataan kohderyhmille tärkeitä tekijöitä.

Nämä kerätyt tiedot auttavat myös myöhemmin, kun suunnitellaan brändin kehitystä ja tulevaisuutta. Analysointi parantaa brändiin liittyvän päätöksenteon laatua ja helpottaa strategisia päätöksiä.

Pelkkä analysointi ei kuitenkaan riitä, tutkimustuloksista on osattava poimia olennainen tieto ja välttää turhaan tietoon keskittymistä, pahimmillaan tämä tuo taas vääriä tuloksia markkinoinnissa.

Vaikka analysoinneista saakin kattavaa kuvaa kuluttajista, on silti suotavaa pitää niitä vain suuntaa antavina tuloksina. Myös kokemusta ja ajattelukykyä tarvitaan menestyneen brändin luomiseen.

Analyysit voidaan jakaa neljään ryhmään.

 • Trendit.

Uusimmat ja vallitsevat trendit vaikuttavat suuresti yritysten toimintaan sekä nykypäivänä että tulevaisuudessa. Se vaikuttaa liiketoimintaan merkittävästi, eikä yrityksen olekaan syytä tuottaa palvelua tai tuotetta mikä ei ole trendien mukainen. Yritysten on pystyttävä vähintään seuraamaan aikansa trendejä, tai jos mahdollista, olemaan edelläkävijä uudelle menestystuotteelle.

 • Ostomotiivi.

Tällä tarkoitetaan yleisesti kahta asiaa, funktionaalisten, eli järkiperäisten ja emotionaalisten, eli tunneperäisten motiivien vaikutukset kuluttajien ostopäätöksiin.

Motiiveja voidaan selvittää esimerkiksi kyselyiden avulla. Mitkä toiminnalliset tuote-edut ovat asiakkaan mukaan hyödyllisiä ja mihin tärkeysjärjestykseen ne voitaisiin laittaa? Kuluttajat voidaan myös eritellä heidän näkemyksiensä mukaan, jolloin esimerkiksi markkinointi kohderyhmälle helpottuu.

 • Asiakaskunnan jakaminen segmentteihin.

Kuluttajat, jotka mieltävät tuotteet samalla tavalla ja joilla on samantyylisiä mielikuvia, jaetaan samaan segmenttiin. Tämä helpottaa markkinointiviestintää ja auttaa brändin rakentajaa ymmärtämään eri segmenttien ostokäyttäytymistä ja tarpeita.

 • Tyydyttämättömät tarpeet.

Paras etu yrityksellä on aina löytää ostomotiivi jolle ei vielä ole nykymarkkinoilla tyydyttävää tuotetta. Tällöin kilpailupaikka on auki ja asiakkaat on helppo saada uskolliseksi omalle tuotteelle ja brändille.

Ketä tarvitaan onnistuneeseen mainontaan?

Coca-Cola_FamilyAd

Mainostuksen toteutus onnistuneesti

Mainostaminen on oma alansa ja usein onnistuneen ja tehostetun mainonnan takana on alan ammattilaiset. Ammattilaisilla on joko koulutuksen tai työn kautta kokemusta alasta ja he ymmärtävät ja osaavat käyttää psykologisia keinoja mainonnassa, suunnitella verbaalisia viestejä sekä luoda visuaalista mainontaa. Pahimmillaan huonosti tehty ja itse toteutettu amatööri mainonta voi vahingoittaa tuotteen tai yrityksen imagoa ja luoda negatiivisen kuvan kuluttajille asiasta.

Ketkä ovat tärkeä osa mainontaa?

Yrityksen aloittaessa mainostusta apua haetaan usein mainostoimistoilta tai PR- ja viestintätoimistoilta. Riippuen toimistosta ja niiden tarjoamista mainostus sisällöistä, tarvitaan apua muualtakin. Joillakin mainostoimistoilla kaikki tarvittava sisältyy hintaan, mutta tällöin laadusta voi joutua maksamaan enemmän.

Esimerkkinä alla mitä muita yrityksiä tai palveluita mainostuksessa tarvitaan, riippuen siitä minkälaiseen mainontaan ollaan päädytty

 • Tutkimuslaitokset.

Nämä voivat auttaa tehokkaasti erilaisen tiedon keräämisessä ja kokoamisessa. Tutkimuslaitokset voivat toteuttaa erilaisia kyselyitä tai niillä voi olla jo valmiina runsaasti materiaalia tuotteen kuluttajaryhmistä. Yksilöllisin ja nykyaikaisin tieto saadaan kuitenkin aikaan kun tehdään tuotteelle oman tutkimuskysely, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi puhelimen, sähköpostin tai internet-kilpailuiden avulla.

 • PainolaitoksetCoca-Cola_FamilyAd

Jos kyseessä on esimerkiksi flyierien tai bannereiden kautta tehtävä mainostus, on tärkeää löytää luotettava ja laadukas painolaitos.

 • Sanoma- ja aikakausilehdet

Jos on päädytty lehdissä tehtävään mainostukseen, tulee ottaa yhteyttä myös kyseiseen yritykseen. Täältä on selvitettävä, millaisia mainospaikkoja lehti tarjoaa, millä sivuilla, millä hinnalla ja minkälaisella aikataululla mainos on saatavilla lehteen.

 • Somistamot

Esimerkiksi kuvien ottoa varten tai näyteikkunoita suunniteltaessa voidaan tarvita somistamoiden palveluita. Nämä erikoistuvat visuaalisen ulkoasun luomiseen.

 • Käännöstoimistot

Jos kyseessä on vaikka ulkomaisen sloganin kääntö suomalaiselle käyttäjälle tarvitaan usein laadukasta käännöstyötä.

 • Kuvatoimistot

Kuvatoimistosta löytyy kuvien arkisto, josta laadukkaiden kuvien käyttöoikeuksia myydään esimerkiksi sanomalehdille tai mainoksiin.

 • Mallitoimistot

Jos mainostusta varten halutaan kuvata video tai ottaa täysin uusi kuva, tarvitaan usein mallitoimiston apua.

 • Messunjärjestäjät.

Jos tähdätään mainostus tiettyyn tapahtumaan tai vaikka useammalle messulle, tarvitaan tähän yhteistyö tapahtuman järjestäjien kanssa. Eri messuilla ja tapahtumissa on erilaisia mainostusvaihtoehtoja ja erilaisia hinnastoja mainostukselle.

 • Televisio ja radioyhtiöt

Jos mainos on suunnattu televisioon tai radioon on selvitettävä näiltä hinnaston lisäksi myös vapaat ajat mainokset esittämiselle. Esimerkiksi kouluikäisille tarkoitetut mainokset on turha esittää arkisin kouluaikaan, jolloin hyvin harva toivotusta kuluttajaryhmästä on tavoitettavissa.

Mitä mainonta on?

6488866513_646cf8eb60_o

Mitä mainonta tarkoittaa?

Mainonnalla tarkoitetaan mainoksesta tunnistettavan lähettäjän maksamaa ja tavoitteellista tiedotusta. Tämä on osa markkinointiviestintää ja se toteutetaan usein käyttäen joukkotiedotusvälineitä, jolloin kohdistaminen onnistuu suurille ihmisjoukoille. Joukkotiedotusvälineillä tarkoitetaan televisiota, radiota, ulkomainontaa, lehtiä sekä internettiä.

Usein yritys tai organisaat6488866513_646cf8eb60_oio haluaa mainoksissa nimensä näkyville, esimerkiksi yrityksen tai tuotteen logolla tai äänitunnisteella, jotta kohderyhmälle käy selväksi kenen mainoksesta on kyse. Tähtäimenä mainonnassa on yleensä myynninedistäminen, joko heti tai tulevaisuudessa. Mainoksilla voidaan myös tiedottaa tapahtumista, tavaroista, palveluista, ihmisistä tai aatteista ja luoda brändejä.

Mainonnan tehtävät

Yleisesti ajatellaan mainonnalla olevan kolme pääasiallista tehtävää.

 • Tiedottaminen

Tällä tarkoitetaan mainonnan viestinnällisiä tavoitteita. Kuinka paljon ihmisiä mainonta tavoittaa ja kuinka kustannustehokasta mainonta on?

 • Asenteiden muokkaus ja luominen

Miten mainonta on saanut tuotteen vaikuttamaan käyttäytymiseen? Minkälaisia mielipiteitä mainonta on luonut yrityksestä ja tuotteesta?

 • Toiminnan ja käyttäytymisen aikaansaaminen

Myyntiä tai tiettyä käyttäytymismallia lisätään.

Mainonnan eri muodot ja välineet

Mediamainonnassa tärkeimpiä mainosvälineitä ovat

 • Televisiomainonta, eli mainokset sarjojen ja ohjelmien välissä tai jopa niiden aikana.
 • Sanomalehdet, paikallis- ja ilmaisjakelulehdet, sekä aikakausilehdet. Näissä mainostaminen tapahtuu mainoksille varatuilla paikoilla.
 • Elokuvateattereissa voi myös mainostaa, nämä esitetään usein ennen elokuvan alkua.
 • Messut ja tapahtumamarkkinointi, jolloin mainoksia tai tuotteita voidaan jakaa ja esitellä tapahtumassa tai mainostaja voi sponsoroida tapahtumaa jolloin tuotetta mainostetaan tietyillä messupaikoilla.
 • Mobiilimainonta tarkoittaa suoraa mainontaa esimerkiksi älypuhelimiin applikaatioiden, tekstiviestien tai vaikka puhelimen kameralla luettavien kuvien ja koodien avulla.
 • Verkkomainonta, esimerkiksi hakukoneiden maksulliset mainokset.
 • Ulko- ja liikemainonta, jossa mainoksia esitetään ajoneuvoissa, näyteikkunoissa tai vaikka kylteissä.
 • Radiomainonnassa mainokset kuullaan radiosta esimerkiksi kappaleiden tai puheohjelmien välissä.

Näitä markkinointitapoja kutsutaan yhteisnimellä mediat ja kun käytetään useaa mediaa samaan aikaan, puhutaan yhteismainonnasta.

Suoramainonta.

Tämä mainonta tähtää hyvin kohdistettuun, usein pienempään kohderyhmään kuin mitä medioiden kautta haetaan. Suoramainonta voi olla joko osoitteellista tai osoitteetonta ja sen tarkoitus tietyn sanoman välittäminen.

Antimainonta.

Tämä tarkoittaa mainontaa, jolla yritetään estää tai haitata tietyn tuotteen hankkimista tai asian tekemistä. Sillä voidaan esimerkiksi yrittää tehdä negatiivinen kuva kilpailijan tuotteesta.